Organizator

 


Katedra Neurochirurgii
Pomoskiego Uniwersytetu Medycznego

 

                                       
Patronat Honorowy

 

Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa

Polskie Towarzystwo Neurochirurgów

   

Komitet Nauk Neurologicznych
Polskiej Akademii Nauk

Okręgowa Izba Lekarska
w Szczecinie

Prezydent Miasta Szczecin
p. Piotr Krzystek


Patronat Medialny

 


Komitet Naukowy


 dr hab. med., prof.PUM  Maria Giżewska
prof. dr hab.med Marek Jóźwiak
prof. dr hab. med. Wojciech Kloc
prof. dr hab. med. Maciej Kołban
prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki
prof. dr hab. med.  Zdzisław Kwiatkowski
prof. dr hab. med.  Marek Mandera
prof. dr hab. med.  Lech Polis
prof. dr hab. med.  Marcin Roszkowski
dr hab. med., prof. PUM  Leszek Sagan
prof. dr hab. med. Maciej Tęsiorowski


 

Komitet Organizacyjny

  
Przewodniczący:

dr hab. med., prof. PUM  Leszek Sagan

Członkowie:
dr med. Wojciech Andrusewiczd
dr med. Michał Larysz
dr n. med. Marek Lickendorf
dr n. med. Bartosz Limanówka
dr n. med. Łukasz Madany
dr med. Paweł Małasiak    
dr n. med. Dominika Parafiniuk
 
 

Biuro Organizacyjne:
 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Chirurgii Małoinwazyjnej

ul. Wieniawskiego 6, 71-142 Szczecin

kregoslupdzieciecy@gmail.com 

Małgorzata Romanowska
Event Manager, tel. 884 626 626

Bartosz Kasznia
Prezes Zarządu, tel. 691 460 809